fit, proper, agreeable, according with

listen to the pronunciation of fit, proper, agreeable, according with
İngilizce - Türkçe

fit, proper, agreeable, according with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suitable
uygun

Bu kitap, genel okuyucular için uygundur. - This book is suitable for general readers.

Bu malzeme bir elbise için uygun değildir. - This material is not suitable for a dress.

suitable
elverişli
suitable
{s} münasip
suitable
{s} yerinde
suitable
{s} uyan
suitable
{s} uygun; münasip, müsait; yerinde; elverişli
suitable
yaramak
suitable
kip
suitable
doğru

Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir. - It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study.

suitable
uygun düşmek
suitable
yaraşıklı
suitable
yakışmak
suitable
salih
suitable
yakışık almak
suitable
gitmek
İngilizce - İngilizce
{a} suitable
fit, proper, agreeable, according with