faktörler

listen to the pronunciation of faktörler
Türkçe - İngilizce
factors

Motivation is one of the factors that affects the learning process. - Motivasyon öğrenme sürecini etkileyen faktörlerden biridir.

In my understanding, those two experiments do not have common factors. - Anladığım kadarıyla, bu iki deneyin ortak faktörleri yok.

faktör
factor

In my understanding, those two experiments do not have common factors. - Anladığım kadarıyla, bu iki deneyin ortak faktörleri yok.

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions. - Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

biyolojik faktörler
(Biyoloji,Tıp) biological factors
faktör
coefficient
faktör
consideration
faktör
driver
faktör
underlying
meteorolojik faktörler
(Tıp,Meteoroloji) meteorological factors
faktör
{i} agent
faktör
element

Hard work is an essential element of success. - Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür.

ekolojik faktörler
ecological factors
faktör
factor, agent
genetik faktörler
gene pool
sosyoekonomik faktörler
socioeconomic factors
tarife benzeri faktörler
(Ticaret) tariff like factors
faktörler