faintness

listen to the pronunciation of faintness
İngilizce - Türkçe
halsizlik
zayıflık
zayiflik
(isim) zayıflık
faint
bayılmak

Bence yatmalısın. Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - I think you should lie down. You look like you're about to faint.

Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - You look like you're about to faint.

faint
{i} bayılma

O bayılır bayılmaz onu doğruca kliniğe götürdük. - We took her straight to the clinic as soon as she fainted.

Tom bayılmak üzere gibi görünüyor. - Tom looks like he's about to faint.

faint
baygınlık

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
{s} belli belirsiz
faint
{s} soluk
faint
{s} bir parça
faint
bitkin

Sadece kan görme onu bitkin düşürüyor. - The mere sight of blood makes him faint.

faint
{s} halsiz
faint
{f} bitkin düşmek
faint
{s} sönük
faint
{s} baygın

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
{f} hali kalmamak
faint
hayal meyal
faint
soluk renk
faint
belirsiz
faint
isteksiz
faint
{f} bayıl

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

O, bayılmak üzereydi. - She was on verge of fainting.

faint
zayıf

Ses gittikçe zayıfladı, artık duyulmayıncaya kadar. - The noise grew fainter, till it was heard no more.

Ses gittikçe zayıfladı. - The sound grew fainter and fainter.

faint
güçsüzleşmek
faint
silik
faint
çok küçük
faint
donuk
faint
güçsüz
faint
bayılmak üzere

O, bayılmak üzereydi. - She was on verge of fainting.

Bence yatmalısın. Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - I think you should lie down. You look like you're about to faint.

faint
{s} uçuk
faint
{s} cesaretsiz

Fil yalnız ve cesaretsizdi. - The elephant was alone and fainthearted.

faint
{s} çekingen
faint
korkak

Bu, korkaklara göre değil. - It's not for the faint of heart.

faint
ürkek
faint
kendinden geçmek
faint
(Tıp) (ing) defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma
faint
mahcup
faint
faint away bayılmak
faint
faintness baygınlık
faint
bilincini yitirmek üzere
İngilizce - İngilizce
The property of being or feeling faint
{n} feebleness, a want of spirit or life
Feebleness, as of color or light; lack of distinctness; as, faintness of description
the quality of being dim
barely audible
The property of feeling faint
The state of being faint; loss of strength, or of consciousness, and self-control
Want of vigor or energy
Faint-heartedness; timorousness; dejection
{i} weakness, feebleness; dimness; timidness; feeling of being ready to faint or pass out
faint
Wanting in courage, spirit, or energy; timorous; cowardly; dejected; depressed

Faint heart ne'er won fair lady. Robert Burns - To Dr. Blackjack.

faint
To lose consciousness. Caused by a lack of oxygen or nutrients to the brain, usually as a result of a suddenly reduced blood flow (may be caused by emotional trauma, loss of blood or various medical conditions)
faint
The act of fainting
faint
{v} to swoon, sink, grow feeble, deject
faint
{a} languid, low, weak, cowardly
faint
The act of fainting, or the state of one who has fainted; a swoon
faint
indistinctly understood or felt or perceived; "a faint clue to the origin of the mystery"; "haven't the faintest idea"
faint
" Lacking distinctness; hardly perceptible; striking the senses feebly; not bright, or loud, or sharp, or forcible; weak; as, a faint color, or sound
faint
To become weak or wanting in vigor; to grow feeble; to lose strength and color, and the control of the bodily or mental functions; to swoon; sometimes with away
faint
Lacking strength; weak; languid; inclined to swoon; as, faint with fatigue, hunger, or thirst
faint
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep
faint
A faint sound, colour, mark, feeling, or quality has very little strength or intensity. He became aware of the soft, faint sounds of water dripping He could see faint lines in her face There was still the faint hope deep within him that she might never need to know. + faintly faint·ly He was already asleep in the bed, which smelled faintly of mildew She felt faintly ridiculous. = slightly
faint
lacking conviction or boldness or courage; "faint heart ne'er won fair lady"
faint
Performed, done, or acted, in a weak or feeble manner; not exhibiting vigor, strength, or energy; slight; as, faint efforts; faint resistance
faint
lacking clarity or distinctness; "a dim figure in the distance"; "only a faint recollection"; "shadowy figures in the gloom"; "saw a vague outline of a building through the fog"; "a few wispy memories of childhood"
faint
See Fainting, n
faint
A faint attempt at something is one that is made without proper effort and with little enthusiasm. Caroline made a faint attempt at a laugh A faint smile crossed the Monsignor's face and faded quickly + faintly faint·ly John smiled faintly and shook his head
faint
Wanting in courage, spirit, or energy; timorous; cowardly; dejected; depressed; as, "Faint heart ne'er won fair lady
faint
To cause to faint or become dispirited; to depress; to weaken
faint
{s} weak, feeble; limp; dim; faded; fainthearted, timid
faint
{i} swoon, temporary loss of consciousness
faint
To sink into dejection; to lose courage or spirit; to become depressed or despondent
faint
a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain
faint
The state of one who has fainted; a swoon
faint
Lacking distinctness; hardly perceptible; striking the senses feebly; not bright, or loud, or sharp, or forcible; weak; as, a faint color, or sound
faint
lacking strength or vigor; "damning with faint praise"; "faint resistance"; "feeble efforts"; "a feeble voice"
faint
pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain
faint
To decay; to disappear; to vanish
faint
If you faint, you lose consciousness for a short time, especially because you are hungry, or because of pain, heat, or shock. She suddenly fell forward on to the table and fainted I thought he'd faint when I kissed him. = pass out Faint is also a noun. She slumped to the ground in a faint
faint
{f} temporarily lose consciousness, swoon, black out, pass out
faint
Someone who is faint feels weak and unsteady as if they are about to lose consciousness. Other signs of angina are nausea, sweating, feeling faint and shortness of breath
faint
a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain lacking conviction or boldness or courage; "faint heart ne'er won fair lady"
faint
barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc; "a faint outline"; "the wan sun cast faint shadows"; "the faint light of a distant candle"; "faint colors"; "a faint hissing sound"; "a faint aroma"
faintness

  Heceleme

  faint·ness

  Türkçe nasıl söylenir

  feyntnıs

  Telaffuz

  /ˈfāntnəs/ /ˈfeɪntnəs/

  Etimoloji

  [ 'fAnt ] (adjective.) 14th century. faint +‎ -ness

  Günün kelimesi

  duopoly