explanation; display. francis bacon

listen to the pronunciation of explanation; display. francis bacon
İngilizce - Türkçe

explanation; display. francis bacon teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

indication
(Tıp) Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir
indication
{i} bulgu
indication
(Nükleer Bilimler) gösterge,belirti
indication
belirti

Cehalet bir aptallık belirtisi değildir. - Ignorance is not an indication of stupidity.

indication
işaret

Onun olup bittiğine dair bir işaret görmüyorum. - I see no indication of that ever happening.

Onun geveleyerek konuşması onun sarhoş olduğunun bir işaretiydi. - Her slurred speech was an indication that she was drunk.

indication
iz
indication
{i} ölçüm
indication
{i} belirtme
indication
(Tıp) Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir
indication
(İnşaat) gösterme, belirti
indication
{i} belirti, delil, gösterge, işaret
indication
(isim) gösterme, belirtme, belirti, işaret, bulgu, ölçüm, çıtlatma
indication
gösterme/gösterge
indication
{i} çıtlatma
indication
{i} bildirme, anlatma, gösterme
indication
belirti,gösterim
İngilizce - İngilizce
indication
Explanation; display. Bacon
indication
explanation; display. francis bacon