even though

listen to the pronunciation of even though
İngilizce - Türkçe
-diği halde
olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

olmasına rağmen

O, çok yaşlı olmasına rağmen, o sağlıklıdır. - Even though he's very old, he's healthy.

O, yorgun olmasına rağmen çalışmaya devam etti. - She kept working even though she was tired.

öyle bile olsa
bile olsa
bile

Bunu sevmesen bile, yemelisin. - Even though you don't like this, you must eat it.

Şu anda kendine ait bir piyanosu olmasa bile Tom hâlâ piyano çalabiliyor. - Tom can still play the piano even though he doesn't own one now.

-se bile
-e karşın
-e rağmen
öyle olsa da
e rağmen
velev ki
-se bile, -e rağmen: "Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. - Çok çalıştığı halde sınavı veremedi."
-e rağmen, -diği halde: Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi
olsa bile

Küçük olsa bile hala harika bir arabadır. - Even though it's small, it's still a great car.

Tom, hırsız alarmı çalmaya başlamış olsa bile gazete okumaya devam etti. - Tom continued reading the newspaper even though the burglar alarm had gone off.

rağmen

Arkadaşım bir vejetaryen olmasına rağmen, çorbada biraz et olduğunu ona söylemedim. - Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.

Tom yüksek proteinli olmalarına rağmen solucanları yemek istemiyordu. - Tom didn't want to eat the worms even though they were high in protein.

öyle de olsa
olsa da

Tom oldukça çirkin olsa da, Mary hala ona aşık. - Even though Tom is quite ugly, Mary still fell in love with him.

Bu, isteğe bağlı olsa da hala ev ödevini yapman gerekiyor. - Even though it's optional, you should still do the homework.

albeit
her ne kadar
albeit
conj. gerçi
albeit
karşın
albeit
de olsa
albeit
(bağlaç) gerçi, her ne kadar, karşın, ise de
albeit
rağmen
albeit
vakıa
albeit
ise de
albeit
-e rağmen
albeit
gerçi
eventhough
her ne kadar
eventhough
despite the fact that
albeit
yine
albeit
bağ. ... de olsa: He is, in short, a boor, albeit an educated one. Kısacası, tahsilli de olsa, hödüğün biri. She's learning French, albeit
albeit
fakat
albeit
bağlaç gerçi
İngilizce - İngilizce
Although, though; despite or in spite of the fact that

She left him, even though she still loved him.

although, in spite of the fact that, despite the fact that
albeit
even though

  Heceleme

  e·ven though

  Türkçe nasıl söylenir

  ivîn dhō

  Telaffuz

  /ˈēvən ˈᴛʜō/ /ˈiːvɪn ˈðoʊ/

  Etimoloji

  [ 'E-v&n ] (noun.) before 12th century. Middle English even, eve, from Old English [AE]fen.

  Videolar

  ... taking away people's houses even though they've paid their mortgage or don't even have a mortgage. ...
  ... even though you have to start over every time. ...

  Günün kelimesi

  haboob