gerçi

listen to the pronunciation of gerçi
Türkçe - İngilizce
though

Aren't you Mexican? Yes, though now I live in Argentina. - Sen Meksikalı değil misin? Evet, gerçi şimdi Arjantin'de yaşıyorum.

I've got a bit of interest in learning French, but isn't it hard? Not at all. It's 100 times easier than English! Really? Well, at least to me it is. That's because you're native though - Fransızca öğrenmeye biraz ilgim var ama o zor değil mi? Hiç değil. İngilizceden 100 kat daha kolay! Gerçekten mi? Eh, en azından benim için öyle. Bunun nedeni senin ana dilin olması gerçi

albeit
although
altho
although, though, it is true that
notwithstanding
although, though, tho'
in effect
yet
Türkçe - Türkçe
Her ne kadar, ise de, vakıa
Her ne kadar, ise de, vakıa: "Mahallen gerçi sakindir, sakindir ama civcivli de bir mahalledir."- S. F. Abasıyanık
GERÇİ
(Osmanlı Dönemi) f. Öyle ise de, her ne kadar
gerçi