although, in spite of the fact that, despite the fact that

listen to the pronunciation of although, in spite of the fact that, despite the fact that
İngilizce - Türkçe

although, in spite of the fact that, despite the fact that teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

even though
-diği halde
even though
olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

even though
olmasına rağmen

Şirket politikasına ters olmasına rağmen, Tom ve Mary her karşılaşmada öpüşür ve birbirlerine sarılırlardı. - Even though it's against company policy, Tom and Mary kiss and hug every time they meet.

Arkadaşım bir vejetaryen olmasına rağmen, çorbada biraz et olduğunu ona söylemedim. - Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.

even though
öyle bile olsa
even though
bile olsa
even though
bile

Şu anda kendine ait bir piyanosu olmasa bile Tom hâlâ piyano çalabiliyor. - Tom can still play the piano even though he doesn't own one now.

Bunu sevmesen bile, yemelisin. - Even though you don't like this, you must eat it.

even though
-se bile
even though
-e karşın
even though
-e rağmen
even though
öyle olsa da
even though
e rağmen
even though
velev ki
even though
-se bile, -e rağmen: "Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. - Çok çalıştığı halde sınavı veremedi."
even though
-e rağmen, -diği halde: Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi
even though
olsa bile

Biraz soğuk olsa bile yüzmeye gidelim. - Even though it's a bit cold, let's go swimming.

Tom, hırsız alarmı çalmaya başlamış olsa bile gazete okumaya devam etti. - Tom continued reading the newspaper even though the burglar alarm had gone off.

İngilizce - İngilizce
even though
although, in spite of the fact that, despite the fact that