engel olma

listen to the pronunciation of engel olma
Türkçe - İngilizce
clogging
preclusion
obstruction
disallowance
blocking
{i} encumbering
debarment
(Nükleer Bilimler) inhibition
engel olmak
{f} prevent
engel olmak
{f} hinder
engel olmak
interfere with
engel olmak
{f} oppose
engel olmak
(Hukuk) preclude
engel olmak
{f} thwart
engel olmak
incumber
engel olmak
hold
engel olmak
be in the way
engel olmak
entrammel
engel olmak
nix
engel olmak
bar
engel olmak
encumber
engel olmak
frustrate
engel olmak
cramp
engel olmak
handicap
engel olmak
intercept
engel olmak
impede
engel olmak
foreclose
engel olmak
forbid
engel ol
encumber
engel ol
{f} hamper
engel ol
{f} clog
engel ol
preclude

His lack of technical knowledge precluded him from promotion. - Teknik bilgisinin olmayışı terfi etmesine engel oldu.

engel ol
got hitch
engel ol
get hitch
engel ol
{f} encumbering
engel olmak
balk
engel olmak
avoid
engel olmak
forestall
engel olmak
prohibit
engel olmak
check
engel olmak
hamper
engel olmak
foil
engel olmak
cumber
engel ol
impede
engel ol
clogged
engel olmak
{f} debar
engel olmak
put off
engel olmak
put back
engel olmak
put a spoke in smb.'s wheel
engel olmak
put a stay on
engel olmak
to obstruct, hinder, impede, block
engel olmak
to hinder, prevent, to impede, to block, to obstruct, to cramp, to stop, to frustrate, to balk, to avoid, to encumber, to discourage, to check, to hamper
engel olmak
{f} blanket
engel olmak
be in smb.'s road
engel olmak
{f} obstruct
engel olmak
{f} estop
engel olmak
militate against
engel olmak
clip one's wings
engel olmak
exclude
engel olmak
shut
engel olmak
{f} shackle
engel olmak
{f} baffle
engel olmak
(Fiili Deyim ) hinder from
engel olmak
eloq
Türkçe - Türkçe

engel olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Engel olmak
gölge etmek
Engel olmak
köstek olmak
engel olmak
Önlemek, geciktirmek
engel olmak
(Osmanlı Dönemi) mümânaat
engel olma