yetenekli

listen to the pronunciation of yetenekli
Turkish - English
gifted

Did you know that Tove Jansson is not only mother of the Moomin, but also a extremely gifted artist? - Tove Jansson'ın sadece Moomin'in annesi değil, aynı zamanda son derece yetenekli bir ressam olduğunu biliyor muydun?

You're a very gifted artist. - Çok yetenekli bir sanatçısın.

capable

Nancy is a capable nurse. - Nancy yetenekli bir hemşiredir.

The capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy. - Yetenekli dedektif trajedinin nedenini araştırmak üzere atanmıştır.

talented

Tom is a talented actor. - Tom yetenekli bir aktör.

The talented finance minister's ingenuity has helped his bankrupt nation to get out of the red. - Yetenekli maliye bakanının yaratıcılığı batmış ulusunun kurtulması için yardımcı oldu.

skilled

He's skilled at videogames. - O video oyunlarında yetenekli birisi.

Tom is skilled, isn't he? - Tom yetenekli, değil mi?

able

An able sportsman should be brave. - Yetenekli bir sporcu cesur olmalı.

Tom is a very able teacher. - Tom çok yetenekli bir öğretmendir.

competent

Tom and Mary are both very competent teachers. - Tom ve Mary her ikisi de çok yetenekli öğretmenler.

He was a famous poet and a competent diplomat. - O ünlü bir şair ve yetenekli bir diplomattı.

handsome

That actor is both handsome and skillful. - Bu aktör hem yakışıklı hem de yetenekli.

able, capable, competent, talented, apt (at), crack, gifted, adept (at/in) kabiliyetli
great

You have great talent. You are truly gifted. - Senin harika yeteneğin var. Sen gerçekten yeteneklisin.

accomplished

Penguins are accomplished swimmers. - Penguenler yetenekli yüzücülerdir.

Tom is an accomplished swimmer. - Tom yetenekli bir yüzücüdür.

crack
good

He has a good art of talking. - O, konuşma sanatında yeteneklidir.

apt

He has an aptitude for painting. - O, ressamlık için yeteneklidir.

range
highflier
efficient

I wasn't very efficient. - Çok yetenekli değildim.

fit
able, capable, competent; talented; apt
inclined
skilful
practised
clever
intelligent

We were incredibly intelligent about some of the hazards that we faced. - Biz karşılaştığımız tehlikelerin bazıları hakkında inanılmaz yetenekliydik.

strong
skillful

Tom is a skillful driver. - Tom yetenekli bir sürücüdür.

The team needs more skillful players. - Bu takımın daha yetenekli oyunculara ihtiyacı var.

promising
adept
facultative
talented of
capable to
yetenek
ability

He is a man of ability. - O, bir yetenek insanı.

We admit that he is a man of ability. - Biz onun yetenekli bir adam olduğunu kabul ediyoruz.

yetenek
{i} talent

Musical talent can be developed if it's properly trained. - Düzgün bir şekilde eğitilirse müzikal yetenek geliştirilebilir.

Musical talent usually blooms at an early age. - Müzikal yetenek genellikle erken yaşlarda verimli olur.

yetenekli çocuklar
gifted children
yetenekli (bir şeyi yapmada)
apt at
yetenekli adam
a man of talent
yetenekli bir biçimde
promisingly
yetenekli bir şekilde
handsomely
yetenekli bir şekilde
talentedly
yetenekli denizci
(Askeri) able-bodied seaman
yetenekli gençler
gifted teenagers
yetenekli işçi etkisi
(Ticaret) superior-worker effect
yetenekli kimse
talent
yetenekli kişi
talented person
yetenekli olmak
be skilled
yetenekli olmak
be skilful
yetenekli olmak
(deyim) have a head on one's shoulders
yetenekli olmak
be talented
yetenekli olmak
be hot for
yetenek
(Askeri,Teknik) skill

Students should develop their reading skills. - Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler.

Tom is a skillful carpenter. - Tom yetenekli bir marangozdur.

yetenek
{i} competence
yetenek
flair
yetenek
accomplishment

I'm proud of Tom's accomplishments. - Tom'un yetenekleriyle gurur duyuyorum.

yetenek
resource
yetenek
skills

To be a good translator, I think Tom needs to hone his skills a bit more. - İyi bir tercüman olmak için, sanırım Tom yeteneklerini biraz daha geliştirmeli.

He boasted about his skills. - O, yetenekleri hakkında övündü.

yetenek
capacity
yetenek
{i} capability
yetenek
{i} parts
yetenek
caliber
yetenek
gift

She is a gifted artist. - Yetenekli bir sanatçıdır.

He was very gifted and talented. - O çok kabiliyetli ve yetenekliydi.

yetenek
competency
yetenek
{i} fitness
yetenek
facility
yetenek
{i} hand

He is able man, but on the other hand he asks too much of us. - O yetenekli bir adam ama diğer taraftan o bizim hakkımızda çok soru soruyor.

The amateur singer won first in the talent show hands down. - Amatör şarkıcı eller aşağı yetenek yarışmasında birincilik ödülünü almıştır.

yetenek
knack
yetenek
dowery
yetenek
endowment
yetenek
quality
yetenek
(Ticaret) merit

You can't know his merits by his appearance. - Onun görünüşüyle yeteneklerini bilemezsin.

yetenek
qualification
yetenek
prerogative
yetenek
acumen
yetenek
touch
yetenek
dexterity
yetenek
power
yetenek
bent
yetenek
adequacy
yetenek
turn
yetenek
the ability
yetenek
aptitude

He has an aptitude for painting. - O, ressamlık için yeteneklidir.

I finally passed the aptitude test for higher management studies. - Ben yüksek yönetim çalışmaları için nihayet yetenek sınavını geçtim.

Deniz seferi birliği (özel harekat yetenekli)
(Askeri) (SOC) Marine expeditionary unit (special operations capable)
akıllı ve yetenekli görünme meraklısı
clever clever
son derece yetenekli
highly qualified
yetenek
accomplishments

I'm proud of Tom's accomplishments. - Tom'un yetenekleriyle gurur duyuyorum.

yetenek
dower
yetenek
efficiency
yetenek
disposition
yetenek
aptness
yetenek
calibre
yetenek
artistry
yetenek
dowry
yetenek
faculty
yetenek
capacity, capability, ability, aptitude, talent, power, gift, competence, acumen, flair, knack, bent kabiliyet, kapasite
yetenek
instinct

You have good instincts. - Senin güzel yeteneklerin var.

yetenek
{i} vocation
yetenek
capabilities
çok yetenekli
all around
çok yetenekli
all-round
çok yetenekli
a wonder of skill
çok yetenekli
highly gifted
çok yetenekli genç
wonder boy
çok yetenekli kimse
a wonder of skill
üstün yetenekli ve zeki insanlar grubu
Pleiades
yetenekli
Favorites