yenilik

listen to the pronunciation of yenilik
Turkish - English
novelty

Some people prefer conformity, while others seek novelty. - Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder.

A novelty wears off in time. - Bir yenilik zamanla yok olur.

(Hukuk) innovation

Thanks to technological innovations, maximum outputs of the factory have doubled. - Teknolojik yenilikler sayesinde, fabrikanın maksimum üretimi iki katına çıktı.

We've made a lot of innovations. - Bir sürü yenilik yaptık.

freshness
rawness
change
renewal; innovation
inexperience, greenness
recency
newness
improvement
reform
neology
newness; reform; innovation; renewal, innovation; rawness, inexperience
recentness, recency
departure
recentness
modernism
brand newness
modernity
neologism
yeni
new

Replace the old tires with new ones. - Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir.

They speak English in New Zealand. - Yeni Zelanda'da, halk İngilizce konuşur.

yenilik getirenler
avant garde
yenilik yapmak
innovate
yenilik çıkarmak
to innovate
yenilik getirme
innovation
yenilik yapmak
make a change
yenilik yönetimi
innovation management
yenilik bilgi merkezi
innovation relay centers
yenilik düşkünlüğü
newfangledness
yenilik düşkünlüğü
newfangleness
yenilik getiren kimse
avant gardist
yenilik getirmek
(deyim) put a new face on
yenilik getirmek
innovate
yenilik getirmek
(deyim) break new ground
yenilik korkusu
neophobia
yenilik korkusu
misoneism
yenilik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cainotophobia
yenilik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) cainophobia
yenilik merakı
neophilia
yenilik yapan
innovatory
yenilik yapmak
to make a change
yenilik yaratan
avant garde
yeni
recent

Is it a recent picture? - O, yeni bir resim mi?

Is this a recent photo? - Bu yeni bir fotoğraf mı?

yeni
recently

Recently, I moved to a new apartment. - Geçenlerde yeni bir daireye taşındım.

Tom has recently been learning how to sing a lot of new songs. - Tom son zamanlarda çok sayıda yeni şarkıları nasıl söyleyeceğini öğreniyor.

yeni
new, recent, latest, fresh; incoming, new; newly, recently, just
yeni
{s} renewed

I had my driver's license renewed last month. - Sürücü belgemi geçen ay yenilettim.

I haven't renewed my subscription. - Aboneliğimi yenilemedim.

yeni
new; neo-: yeni Eflatunculuk Neoplatonism. yeni klasikçi neoclassicist
yeni
neo

Washington's neocons believe that there is a clash of civilizations that they're going to win. - Washington'un yeni muhafazakarları onların kazanacakları bir medeniyetler çatışması olduğuna inanıyor.

yenilikler
innovations

Thanks to technological innovations, maximum outputs of the factory have doubled. - Teknolojik yenilikler sayesinde, fabrikanın maksimum üretimi iki katına çıktı.

In the 22nd century, many technological innovations will be introduced. - 22. yüzyılda, birçok teknolojik yenilikleri sunulacak.

yeni
novel

A novel idea occurred to me. - Aklıma yeni bir fikir geldi.

A novelty wears off in time. - Bir yenilik zamanla yok olur.

yeni
young

Her new hair-do made her look younger. - Onun yeni saç-yapımı daha genç görünmesine neden oldu.

Young animals adapt quickly to a new environment. - Genç hayvanlar hızla yeni bir çevreye uyum sağlarlar.

yeni
(Bilgisayar) click the new
yeni
(Biyoloji) de novo
yeni
fresh

Is there any fresh news? - Hiç yeni haber var mı?

She is an English teacher fresh from college. - O üniversiteden yeni mezun bir İngilizce öğretmenidir.

yeni
latest

Tom's latest movie just came out. - Tom'un son filmi yeni yayınlandı.

This laboratory is equipped with the latest computers. - Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır.

yeni
firsthand
yeni
emergent
yeni
unused
yeni
late

A few days later, Tom found a new job. - Birkaç gün sonra, Tom yeni bir iş buldu.

I like to use the new font lately. - Son zamanlarda yeni yazı türü kullanmayı seviyorum.

yeni
crisp
yeni
just

Have you finished it? On the contrary, I'm just starting. - Bitirdin mi? Aksine, yeni başlıyorum.

Mary has just come home. - Mary daha yeni eve geldi.

yeni
nouveau
yeni
unprecedented
yeni
(deyim) babe in arms
yeni
strange
yeni
elementary
yeni
daring
yenilikler
(Bilgisayar) what's new
yeni
in mint condition
yeni
clean

We need to invest in clean, renewable energy. - Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız.

Lisa's room needs to be cleaned again. - Lisa'nın odası yeniden temizlenmeli.

yeni
further

His new job further separates him from his family. - Onun yeni işi onu ailesinden daha çok ayırıyor.

yeni
newfangled
yeni
novice
yeni
smart

Tom wants to buy a new smartphone. - Tom yeni bir akıllı telefon satın almak istiyor.

Tom wants to buy a new smartphone. - Tom yeni bir akıllı telefon almak istiyor.

yeni
hot

This curry is too hot to eat. - Bu köri yenilmeyecek kadar sıcaktır.

They stayed at a new hotel in Kobe. - Kobe'de yeni bir otelde kaldılar.

yeni
green
yeni
newer

My car is newer than Tom's. - Benim arabam Tom'unkinden daha yeni.

Older carpets are more valuable than newer carpets. - Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir.

yeni
novus
yenilikler
newcomers
dertlere çare olacağı öne sürülen yenilik
nostrum
ikinci derecede yenilik
(Ticaret) minor innovation
yeni
{s} ingoing
yeni
maiden
yeni
neoteric
yeni
only just

Layla's nightmare was only just beginning. - Leyla'nın kabusu daha yeni başlıyordu.

I only just met them. - Onlarla daha yeni tanıştım.

yeni
newly; recently
yeni
newly

Yuka fell in love the moment she was introduced to the newly-appointed English teacher. - Yuka yeni atanmış İngilizce öğretmeniyle tanıştırıldığı an âşık oldu.

Tom and I are newlyweds. - Tom ve ben yeni evlileriz.

yeni
kaino
yeni
freshly

I love the aroma of freshly brewed coffee. - Yeni demlenmiş kahve kokusunu seviyorum.

A freshly baked cake doesn't cut easily. - Yeni pişirilmiş bir kek kolayca kesilmez.

yeni
incoming
Turkish - Turkish
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği: "İstanbul'da arabacı, dülger, demirci olmuş, köye her yeniliği o getirmiştir."- H. E. Adıvar
Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilik korkusu
Her değişiklikten, her yenilikten ürkme hastalığı
yenilik yapmak
Değişiklik yapmak, değişiklik getirmek
Yeni
cedit
Yeni
GICIR
Yeni
acar
Yeni
nev
Yeni
(Osmanlı Dönemi) BİD'
yeni
Tanınmayan, bilinmeyen
yeni
Daha öncekilerden farklı olan
yeni
En son edinilen. İşe henüz başlamış. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan
yeni
İşe henüz başlamış
yeni
Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan
yeni
O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan; değişik
yeni
En son edinilen
yeni
Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan
yeni
Biraz önce, çok zaman geçmeden
yeni
Kullanılmamış olan
yenilik
Favorites