yan

listen to the pronunciation of yan
Turkish - English
side

You're by my side; everything's fine now. - Yanımdasın; şimdi her şey iyi.

Wherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations. - Nereye giderseniz gidin, istasyonların yanında kaldırımlar üstünde bırakılmış çok sayıda bisiklet görürsünüz.

side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong
lateral
(a) side
aslant
direction (line or course extending away from a given point)
awry
lateral, side, located at or towards a side
in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü'nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü's nothing compared to Zühtü
flanking
collateral
neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area
bye
asquint
with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don't take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me
aspect, side (of a matter)
sideward
ancillary
flank
sidelong
by
parietal
secondary
part (of one's body): Her yanım ağrıyor. I ache all over
subordinate

According to some experts the spoken language uses few subordinate clauses. - Bazı uzmanlara göre, konuşulan dil çok az sayıda yan cümleler kullanır.

The sentence has got too long again. Then just take out a few of the subordinate clauses. - Cümle tekrar uzun sürdü. O zaman birkaç yan cümleyi çokarın.

sidewise
direction

By mistake I boarded a train going in the opposite direction. - Yanlışlıkla ters yöne giden bir trene bindim.

The forest fire began to spread in all directions. - Orman yangını tüm yönlerde yayılmaya başladı.

place

Tom had to pay a fine because he parked in the wrong place. - Tom arabasını yanlış yere park ettiği için ceza ödemek zorunda kaldı.

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

auxiliary
(Biyokimya) neighbouring
(Biyokimya) para

This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence. - Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var.

subsidiary
party

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

A party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th. - Gelecek Cumartesi, yani 25 Ağustos'ta bir parti düzenlenecek.

cockeyed
{f} glowing
part

A party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th. - Gelecek Cumartesi, yani 25 Ağustos'ta bir parti düzenlenecek.

I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party. - Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum.

sideways

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

Tom looked sideways at Mary. - Tom yanlamasına Mary'ye baktı.

laterality
skew
{f} glow
wall

Some pickpocket stole my wallet on the train. - Bir yankesici trende cüzdanımı çaldı.

I was robbed of my wallet by the man sitting next to me. - Yanımda oturan adam tarafından cüzdanım soyuldu.

(Biyokimya) neighbour

I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do. - Buraya gelmeden önce buraya gelme ihtimaline karşı, yanımdaki kapı komşuma bir anahtar bırakacağım.

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

by side

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

We walked along side by side. - Biz yan yana yürüdük.

burned

He was burned to death in the fire. - Yangında yanarak öldü.

The fire burned up brightly. - Ateş parlak bir şekilde yandı.

astray
rakish
yan çizmek
sidestep
yan yana
side by side

They sat side by side. - Onlar yan yana oturdular.

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

yan çizmek
evade
yan yana
alongside

The two houses stand alongside of each other. - İki ev yan yana duruyor.

I worked alongside Tom. - Tom'la yan yana çalıştım.

yan bakmak
leer
yan dal
lateral
yan etki
repercussion
yan olarak
laterally
yan yana olmak
adjoin
yan ünsüz
lateral
yan ürün
by product
yan ürün
spin off
yan ürün
fallout
yan cümle
(Dilbilim) subordinate clause
yan cümle
(Dilbilim) dependent clause
yan düzeltme
(Askeri) lateral deflection
yan yüz
check
yan yüz
side
yan çizmek
cop out
yan çizmek
eluding
yan çizmek
sculk
yan çizmek
(deyim) dodge the column
yan çizmek
(deyim) flub the dub
yan çizmek
weasel out of something
yan çizmek
funk
yan çizmek
shirk
yan çizmek
(Ticaret) shirking
yan çizmek
scrimshank
yan çizmek
skulk
yan ödeme
(Ticaret) perks
yan ödeme
(Ticaret) benefit
yan ödeme
perquisite
yan ürün
fall-out
yan ürün
offshoot
yan ürün
(Biyokimya,Gıda) side product
yan ürün
spin-off
yan ürün
associated product
yan bakma
leer
yan bakmak
Look askance, squint
yan duvarlar
side walls
yan flüt
(Muzik) Side flute
yan kesici
slapper
yan sanayi
Supplier industry
yan sanayi
Ancillary industry
yan taraf
side

I've got a pain in my side. - Yan tarafımda bir ağrı var.

The umpire sits in a high chair at the side of the court. - Hakem, tenis kortunun yan tarafında yüksek bir sandalyede oturuyor.

yan tarafta
Aside of
yan yana gelmek
come side by side
yan yana getirmek
to juxtapose
yan çizgi
(Spor) sideline

Tom stayed on the sideline. - Tom yan çizgide kaldı.

yan- sıma
side of SI
yan ateşi
enfilade
yan aynası
side mirror
yan açısı
azimuth angle
yan bakan
squint
yan bakan
squint-eyed
yan bakmak
squint at
yan bakmak
to look askance, to squint
yan bakmak
goggle
yan bakmak
1. to look askance at, look at (someone, something) hostilely or venomously
yan bakış
squint
yan bakış
sideways glance
yan bant
sideband
yan bellek
secondary storage
yan binaya yaslı
lean to
yan bölüm
side section
yan cebime koy
(Konuşma Dili) I don't believe you./Come on, who do you think you're fooling?/Pull the other leg, it's got bells on it
yan cephe
side frontage
yan cümle gram
subordinate clause
yan dalga
side wave
yan dümenleri
rudder controls
yan etki
side effect

Possible side effects include blurred vision and shortness of breath. - Olası yan etkiler arasında bulanık görme ve nefes darlığı bulunmaktadır.

We don't yet know the side effects of the drug. - Henüz ilacın yan etkilerini bilmiyoruz.

yan frekans
side frequency
yan gelip yatmak
sit back
yan gelip yatmak
to sit back
yan gelmek/ gelip yatmak
to take one's ease, relax, enjoy oneself (when one should be working)
yan görünüş
side elevation
yan gözle bakmak
1. to look at (someone) out of the corner of one's eye. 2. to look askance at, look at (someone, something) disdainfully. 3. to look at (someone, something) hostilely or venomously
yan gözle out of
the corner of one's eye
yan hakem
lineman
yan hakem
linesman
yan hakemi
linesman, lineman
yan istasyon
tributary station
yan kapı
postern gate
yan kapı
postern door
yan keski
side cutter
yan kulak
side lobe
yan lamba
sidelight
yan masa
sideboard
yan moren
lateral moraine
yan parçalar
cheeks
yan rüzgâr
cross-wind
yan sac
fender
yan savurma
sideslip
yan ses
side tone
yan sinyal
sidelight
yan sokak
by-street, side street
yan tarafı korumak
flank
yan ton
side tone
yan tutmak
to show partiality to one person or side
yan yan
sidewards
yan yan
askance
yan yan
sideways

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

yan yan
sideward
yan yan
edgeways
yan yan
sidewise
yan yan
edgewise
yan yan bakma
side glance
yan yan bakmak
to look at (someone) malevolently, look daggers at
yan yan gitmek
edge off
yan yan gitmek
sidle along
yan yan gitmek
to sidle
yan yan gitmek
edge
yan yan gitmek
edge away
yan yan gitmek
sidle
yan yan kaçmak
sidle away
yan yana
side by side, abreast, collateral
yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan
carvel built
yan yana gitmek
sidle
yan yana koyma
juxtaposition
yan yana koyma
apposition
yan yana koymak
adjoin
yan yana koymak
collocate
yan yana olma
collocation
yan yatan
(gemi) raking
yan yatmak
(gemi) careen
yan yatmak
to list, to rake
yan yatmak
to lean to one side
yan yatmış biçimde
atilt
yan yatırmak
cant
yan yatırmak
(gemi) careen
yan yelken
spritsail
yan yelken
trysail
yan yol
crossroad
yan yol
bypath
yan yol
ancillary road
yan yol
shunt
yan yol
branch road
yan yol
sideline
yan yol
sidetrack
yan yol
accommodation road
yan yol
slip road
yan yüklenebilir çekme römorkörü
(Askeri) side loadable warping tug
yan yüzme
sidestroke
yan çarkı
paddle wheel
yan çevrim
tributary circuit
yan çizen kimse
shirker
yan çizme
sidestep
yan çizmek
1. to try to get out of; to avoid, shirk, evade, dodge. 2. to pay no attention to, ignore
yan çizmek
be evasive
yan ürün
fall out
yan ürün
by-product

Vegans do not use animal products, or by-products, in their everyday lives. - Veganlar günlük yaşamlarında, hayvansal ürünler, ya da yan ürünler kullanmazlar.

yan ürün
waste product
yan ışık
crosslight
yan-oylum
(Kimya) co-volume
yan taraf
flank
yan yana
cheek by jowl
yan etki
edge effect
yan sanayi
(Ticaret) subsidiary industry
yan yana
(deyim) go hand in hand
yan yana
adjacent

I'd like you to get two adjacent rooms. - Yan yana iki oda almanı istiyorum.

yan yatmak
tilt
yan yatmak
(Askeri) heel
yan etki
side reaction
yan etki
by-product
yan yana
collateral
yan yana
side to side
Yan dal
(Tıp, İlaç) subspecialty
Yan etki
adverse effect
yan dal
lateral branch
yan etki
side-effect
yanlar
sides
yan etki
{i} repercussions
yan taraf
aisle
yan yana
adjoin

The living room adjoins the dining room. - Oturma odasıyla yemek odası yan yanadır.

Germany adjoins Holland. - Almanya, Hollanda'yla yan yana.

Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) f. Hastanın sayıklaması
Tali
İkinci derece olan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf
Yer
Bedenin bir bölümü
Birlikte, beraberinde olma
Üst
Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal
Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
Bedenin bir bölümü. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
Bir yana yönelerek
Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Tali: "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa
Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
Birlikte, beraberinde olma: "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı
Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
Hastanın sayıklaması
İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
nezt
(Osmanlı Dönemi) HİZVE
kenar
yan sanayi
(Otomotiv) Ana sanayiye yardımcı sanayi kolu
yan bakış
Ters bakma
yan bakış
Yan gözle bakma
yan etki
Dolaylı etki yapma
yan kabağı
Birinin yanından ayrılmama durumu
yan kağıdı
Ciltli kitaplarda cildi kitaba bağlayan ve gerektiğinde çeşitli motiflerle süslenen ara kâğıt
yan yan
Yanlamasına
yan yargıcı
bakınız: yan hakem
yan yüzergiller
Dikenli yüzgeçliler alt takımına giren bir familya
yan çizgisi
Bir yerin yan tarafına çizilen çizgi
yan ödeme
Bir görevliye aldığı aylık veya ücretten başka, türlü sebeplerle ödenen para
Yan etki
komplikasyon
Yan taraf
yörep
Yan taraf
böğür
Yan taraf
(Osmanlı Dönemi) ARUZ
Yan yana
ucun ucun
Yan yatmak
(Osmanlı Dönemi) IDTICA'
Yan yatmak
(Osmanlı Dönemi) İCLİNBAB
yan yana
Biri ötekinin sağında veya solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte
yan
History
Favorites