very large, immense, huge

listen to the pronunciation of very large, immense, huge
English - Turkish

Definition of very large, immense, huge in English Turkish dictionary

enormous
{s} muazzam

Tom muazzam bir potansiyele sahiptir. - Tom has enormous potential.

Soda muazzam miktarda şeker ve kalori içerir. - Sodas contain enormous amounts of sugar and calories.

enormous
kocaman

Onun kocaman parmakları vardır. - He has enormous fingers.

Fil kocaman bir yaratıktır. - The elephant is an enormous creature.

enormous
çok iri
enormous
devasa
enormous
{s} dağ gibi (Argo)
enormous
hayvani
enormous
çok geniş
enormous
hudutsuz
enormous
fil gibi
enormous
iri

Kuzenlerim arasında, bilirsiniz, en iri göğüsleri olan bir kız var. - Among my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.

Filler iri bir hayvandır. - An elephant is an enormous animal.

enormous
çok büyük

Karısına çok büyük bir servet bıraktı. - He left his wife an enormous fortune.

O, çok büyük bir evde yaşar. - He lives in an enormous house.

enormous
koskoca
enormous
{s} büyük

O, çok büyük bir evde yaşar. - He lives in an enormous house.

Bir fil çok büyük bir hayvandır. - An elephant is an enormous animal.

enormous
{s} koskocaman
enormous
enormouslyaşırı derecede
enormous
(sıfat) büyük, azman, kocaman, koskocaman, dağ gibi, muazzam
enormous
aşırı

Aşırı derecede eğlendim, inan bana. - I enjoyed myself enormously, believe me.

English - English
{s} enormous
very large, immense, huge
Favorites