uyandır

listen to the pronunciation of uyandır
Turkish - English
rouse

The cry roused me from my sleep. - Çığlık beni uykumdan uyandırdı.

The sound roused her from sleep. - Ses onu uykudan uyandırdı.

wake up

Jim didn't wake up until his mother woke him. - Annesi onu uyandırıncaya kadar Jim uyanmadı.

I believe it's time to wake up Robert. - Sanırım Robert'ı uyandırmanın zamanı.

arouse

His story aroused my suspicion. - Onun hikayesi benim şüphemi uyandırdı.

The officer aroused courage in his soldiers. - Subay askerlerinde cesaret uyandırdı.

awoke
{f} awake

I was awakened at five o'clock. - Saat beşte uyandırıldım.

Tom gently shook Mary awake. - Tom Mary'yi uyandırmak için nazikçe sarstı.

{f} rousing
waken

I was wakened by a beam of light shining through my window. - Penceremden parlayan bir ışık demeti ile uyandırıldım.

We were wakened by the whistle of the steam locomotive at dawn. - Biz şafak vakti buharlı lokomotif düdüğü ile uyandırıldık.

woke up

The loud noise woke up the children. - Yüksek gürültü çocukları uyandırdı.

Tom woke up the children and told them it was time for breakfast. - Tom çocukları uyandırdı ve onlara kahvaltı zamanı olduğunu söyledi.

waken up
{f} wakening
{f} awakening
awoken

He was awoken by the noise. - O, gürültü ile uyandırıldı.

Tom was awoken by a Mary singing in the next apartment. - Tom yan dairede şarkı söyleyen Mary diye biri tarafından uyandırıldı.

woke#up
wake#up
wokeup
disabuse
wakeup
wakenup
aroused

Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity. - Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı.

His story aroused my suspicion. - Onun hikayesi benim şüphemi uyandırdı.

uy
correspond to
uy
obey
uy
(Bilgisayar) snap to
uy
conform
uy
comply
uy
conform with
uy
{f} suited
uy
{f} fit
uy
{f} according
uy
{f} suit
uy
{f} fixing
uy
{f} fitted
uy
{f} suiting
uy
{f} conforming
uy
conform to
uy
{f} accord
uy
{f} tally
uy
comply#with
English - English

Definition of uyandır in English English dictionary

uy
Uruguay (in Internet addresses)
uyandır
Favorites