utanmaz

listen to the pronunciation of utanmaz
Türkçe - İngilizce
shameless

A shameless liar speaks smilingly. - Utanmaz bir yalancı gülümseyerek konuşur.

The female-boss of the company seems shameless. - Şirketin kadın patronu utanmaz görünüyor.

gay
ribald
shameless, brazen
barefaced
bold faced
sassy
unembarrassed
bold
immodest
unblushing
impudent
brazenfaced
unashamed
unabashed
shameless, barefaced, brazen, immodest, unabashed, profligate
indecent
profligate
vile
brassy
blatant
miserable
Türkçe - Türkçe
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
utanmaz