utanmaz

listen to the pronunciation of utanmaz
Türkisch - Englisch
shameless

The female-boss of the company seems shameless. - Şirketin kadın patronu utanmaz görünüyor.

He sits at a table, surrounded by false friends and shameless women. - O, sahte arkadaşlar ve utanmaz kadınlarla çevrili bir masada oturuyor.

gay
unblushing
brazenfaced
immodest
unashamed
unabashed
shameless, barefaced, brazen, immodest, unabashed, profligate
impudent
bold
ribald
sassy
bold faced
barefaced
unembarrassed
shameless, brazen
indecent
profligate
vile
brassy
blatant
miserable
Türkisch - Türkisch
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
utanmaz
Favoriten