up the duff

listen to the pronunciation of up the duff
English - Turkish
(deyim) (İngiliz - konuşma dili) Hamile
pregnant
{s} gebe

Gebe kadınlar genellikle sabah bulantısı geçirirler. - Pregnant women often experience morning sickness.

Marie iki aylık gebe. - Mary is two months pregnant.

pregnant
{s} hamile

Maddelerin bazıları, özellikle eğer hamile iseniz, zararlıdır. - Some of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.

Dört aylık hamileyim. - I am four months pregnant.

pregnant
karnı burnunda olmak
pregnant
karnı burnunda
pregnant
{s} with ile dolu
pregnant
semereli
pregnant
fikirlerle dolu
pregnant
yaratıcı/manalı/hamile
pregnant
{s} manâlı
pregnant
{s} yaratıcı
pregnant
{s} anlamlı
pregnant
fikirle dolu bir şekilde
pregnant
tubular pregnancy dış gebelik
pregnant
manalı olarak
pregnant
{s} verimli
English - English
pregnant
(deyim) (British Informal) Pregnant
up the duff
Favorites