ulaş

listen to the pronunciation of ulaş
Turkish - English
{f} reach

She's too short to reach the top. - O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır

You can reach the village by bus. - Otobüsle köye ulaşabilirsin.

{f} arriving

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

attain

At last he attained his goal. - Sonunda o, amacına ulaştı.

They attained their goal. - Onlar hedeflerine ulaştılar.

get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

{f} reaching

I succeeded in reaching the top of the mountain. - Dağın tepesine ulaşmayı başardım.

I know what you are planning to do and I'll do everything I can in order to prevent you reaching your goal. - Ne yapmayı planladığını biliyorum ve amacına ulaşmanı engellemek elimden gelen her şeyi yapacağım.

{f} total

The total amounted to 100 dollars. - Toplam 100 dolara ulaştı.

The total bill for drinks came up to 7000 dollars. - İçecekler için toplam fatura 7000 dolara ulaştı.

gotten through
got at
arrive

Yesterday I arrived in Tokyo. - Dün Tokyo'ya ulaştım.

We waited but he failed to arrive. - Biz bekledik ama o ulaşamadı.

{f} totaled
get at

He is too short to get at the book on the shelf. - Raftaki kitaba ulaşamayacak kadar çok kısa.

He was too short to get at the grapes. - Üzümlere ulaşamayacak kadar kısaydı.

run into
arrive in

Your letters arrive in two days. - Mektuplarınız iki gün içinde ulaşır.

I'll arrive in Boston at about 2:30. - Yaklaşık 2.30'da Boston'a ulaşacağım.

ulaş
Favorites