to occupy a place

listen to the pronunciation of to occupy a place
English - Turkish
yer tutmak
be
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
be
{f} tutmak (para)
be
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
be
{f} anlamına gelmek
be
çoğul öznele
be
tutmak ı öznesiyle am
be
be ol
be
önek hakkında
be
(Dilbilim) eski thou wert
be
{f} mal olmak
be
{f} durmak
be
varlığını göstermek
be
(Dilbilim) eski thou wast
occupy a place
yer tutmak
occupy a place
yer işgal etmek
occupy a place
yer kaplamak
be
-dı
be
-di
be
var olmak
be
-dır
be
-dir
be
(fiil) olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
English - English
be
to occupy a place

  Hyphenation

  to oc·cu·py a place

  Turkish pronunciation

  tı äkyıpay ı pleys

  Pronunciation

  /tə ˈäkyəˌpī ə ˈplās/ /tə ˈɑːkjəˌpaɪ ə ˈpleɪs/

  Word of the day

  panegyric
Favorites