to illustrate, clear up, show, expound

listen to the pronunciation of to illustrate, clear up, show, expound
English - Turkish

Definition of to illustrate, clear up, show, expound in English Turkish dictionary

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Bir şey açıklamak zorunda değilsin. - You don't have to explain anything.

Bunun niçin işe yaramayacağını sana açıklamak çok fazla zamanımı alır. - It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Lütfen bana futbolun kurallarını açıklayın. - Please explain the rules of soccer to me.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
English - English
{v} explain
to illustrate, clear up, show, expound
Favorites