to give an explanation

listen to the pronunciation of to give an explanation
English - Turkish

Definition of to give an explanation in English Turkish dictionary

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Bir şey açıklamak zorunda değilsin. - You don't have to explain anything.

Bunun niçin işe yaramayacağını sana açıklamak çok fazla zamanımı alır. - It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Lütfen as may be nin dilbilgisini açıklar mısın? - Please explain the grammar of 'as may be'.

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
English - English
explain
to give an explanation

  Hyphenation

  to give an ex·pla·na·tion

  Turkish pronunciation

  tı gîv ın eksplıneyşın

  Pronunciation

  /tə ˈgəv ən ˌekspləˈnāsʜən/ /tə ˈɡɪv ən ˌɛkspləˈneɪʃən/

  Word of the day

  flay
Favorites