to give an explanation

listen to the pronunciation of to give an explanation
İngilizce - Türkçe

to give an explanation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
İngilizce - İngilizce
explain
to give an explanation

  Heceleme

  to give an ex·pla·na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı gîv ın eksplıneyşın

  Telaffuz

  /tə ˈgəv ən ˌekspləˈnāsʜən/ /tə ˈɡɪv ən ˌɛkspləˈneɪʃən/

  Günün kelimesi

  feuilleton