to establish a mapping (of mathematical elements or sets)

listen to the pronunciation of to establish a mapping (of mathematical elements or sets)
English - Turkish

Definition of to establish a mapping (of mathematical elements or sets) in English Turkish dictionary

map
{i} harita

Bana bu haritada gösterirmisiniz, lütfen? - Will you show me on this map, please?

İsrail haritadan silinmelidir. - Israel should be wiped off the map.

map
{f} eşle
map
harita,v.harita çiz: n.harita
map
(out ile) planlamak
map
tasarlamak
map
Haritalamak, ayrıntılarını çıkarmak
map
(Tıp) Grafik, şema, harita
map
{f} planlamak
map
{i} plan
map
dili ismini duyurmak
map
{f} out ayrıntılarıyla planlamak
map
eşlem, eşlemek
map
(Askeri) HARİTA: Dünya veya diğer gezegenlerin kısmi veya tüm olarak yüzey özelliklerinin, doğal ve yapma yönleri ile, belirli bir ölçeğe göre, genellikle düz bir yüzeyde grafik olarak gösterilmesi. Ayrıca bakınız: "administrative map", "artillery map", "battle map", "cadastral map", "chart index", "contour map", "chart series", "control map", "chart sheet", "hypsographic map", "controlled map", "index map", "general map", "intermadiate map", "large scale map", "line route map", "meractor chart", "map chart", "photo map", "map index", "map series", "plane table map", "map sheet", "plot map", "medium scale map", "provisional map", "operation map", "regional chart", "planimetric map", "semitant colled map", "sky map", "situation map", "small-scale map", "strategic map", "spot map", "target chart", "tactical map", "topographic map", "traffic map", "traffic circulation map", "weather map"
map
{f} haritasını yapmak
map
(isim) harita, plan, surat
map
map haritaya dök
map
Web sayfasında bir resmin bir noktasından resmin o noktasıyla ya da çağrıştırdığı konuyla ilgili baska alanlara linkler verilmesi Bir map edilmiş oduğunu browser üzerinde mouse ile dolaştığınızda sol alt kösede beliren koordinatladan anlayabilirsiniz
English - English
represent
map
to establish a mapping (of mathematical elements or sets)
Favorites