to describe, explain, or make definite and clear

listen to the pronunciation of to describe, explain, or make definite and clear
English - Turkish

Definition of to describe, explain, or make definite and clear in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
tanımlama

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
define
to describe, explain, or make definite and clear
Favorites