to describe, explain, or make definite and clear

listen to the pronunciation of to describe, explain, or make definite and clear
Englisch - Türkisch

Definition von to describe, explain, or make definite and clear im Englisch Türkisch wörterbuch

define
{f} tanımlamak

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
tanımlama

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
Englisch - Englisch
define
to describe, explain, or make definite and clear
Favoriten