to deduct, better written, substract, like abstract

listen to the pronunciation of to deduct, better written, substract, like abstract
English - Turkish

Definition of to deduct, better written, substract, like abstract in English Turkish dictionary

subtract
{f} çıkarmak
subtract
eksiltmek
subtract
düşmek
subtract
(Matematik) çıkarma işlemi yapmak
subtract
çıkar

Çocuklar toplama ve çıkarmayı öğreniyor. - The children are learning to add and subtract.

Sekizden üç çıkarsa beş kalır. - Subtract three from eight and you get five.

subtract
from and you will get
subtract
(from ile) çıkarmak
subtract
f., mat. çıkarma işlemi yapmak; from (bir sayıyı) (başka bir sayıdan) çıkarmak
subtract
(Mukavele) çıkarmak, hesaptan düşmek
subtract
{f} çıkarma yapmak
English - English
{v} subtract
to deduct, better written, substract, like abstract
Favorites