to deduct, better written, substract, like abstract

listen to the pronunciation of to deduct, better written, substract, like abstract
İngilizce - Türkçe

to deduct, better written, substract, like abstract teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

subtract
{f} çıkarmak
subtract
eksiltmek
subtract
düşmek
subtract
(Matematik) çıkarma işlemi yapmak
subtract
çıkar

Santigrat dereceyi bulmak için, fahrenhayt ısıdan 32 çıkar, sonra 5/9 ile çarp. - To find degrees in centigrade, subtract 32 from the Fahrenheit temperature, then multiply by 5/9.

Toplamayı severim ama çıkarmayı değil. - I like addition but not subtraction.

subtract
from and you will get
subtract
(from ile) çıkarmak
subtract
f., mat. çıkarma işlemi yapmak; from (bir sayıyı) (başka bir sayıdan) çıkarmak
subtract
(Mukavele) çıkarmak, hesaptan düşmek
subtract
{f} çıkarma yapmak
İngilizce - İngilizce
{v} subtract
to deduct, better written, substract, like abstract