to calm or placate someone or some situation

listen to the pronunciation of to calm or placate someone or some situation
English - Turkish

Definition of to calm or placate someone or some situation in English Turkish dictionary

soothe
{f} yatıştırmak
soothe
sakinleştirmek
soothe
(Tıp) Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı)
soothe
{f} (ağrıyı) hafifletmek, azaltmak; (ağrıyan bir yeri) rahatlatmak
soothe
{f} dindirmek
soothe
{f} teskin etmek
soothe
avutmak
soothe
yumuşatmak
soothe
yatıştır

Öfkeli adamı yatıştırmaya çalıştı. - He tried to soothe the angry man.

Klasik müzik beni yatıştırıyor. - Classical music soothes me.

soothe
(ağrı) azaltmak
soothe
mülâyimleştirmek
soothe
rahat ettirmek
soothe
{f} teselli etmek
soothe
soothingyatıştırıcı
soothe
soothinglyyatıştırıcı bir şekilde
English - English
soothe
to calm or placate someone or some situation

  Hyphenation

  to calm or plac·ate some·one or some si·tu·a·tion

  Turkish pronunciation

  tı kälm ır pleykeyt sʌmwʌn ır sʌm sîçueyşın

  Pronunciation

  /tə ˈkälm ər ˈplākāt ˈsəmˌwən ər ˈsəm ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /tə ˈkɑːlm ɜr ˈpleɪkeɪt ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌm ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Word of the day

  hendiadys
Favorites