teselli etmek

listen to the pronunciation of teselli etmek
Turkish - English
console

When Luisa broke into tears, only her best friend approached to console her. - Luisa gözyaşlarına boğulduğunda, yalnızca onun en iyi arkadaşı onu teselli etmek için yaklaştı.

I had to console her on the telephone. - Ben onu telefonda teselli etmek zorunda kaldım.

cheer
soothe
condole
give solace to
Console, comfort
comfort

Tom wanted to comfort Mary. - Tom Mary'yi teselli etmek istedi.

Markku wanted to comfort Liisa. - Markku Liisa'yı teselli etmek istedi.

cheer up!
solace
to console, to comfort avutmak, avundurmak
sustain
cheer up
teselli etmek/- vermek
to console, comfort, give (someone) consolation, comfort, or solace
teselli et
{f} console

We consoled each other. - Biz birbirimizi teselli ettik.

Have you ever consoled a friend? - Hiç bir arkadaşı teselli ettin mi?

teselli et
condole
Turkish - Turkish

Definition of teselli etmek in Turkish Turkish dictionary

Teselli etme
avutma
teselli etmek
Favorites