to bring comfort or relief

listen to the pronunciation of to bring comfort or relief
English - Turkish

Definition of to bring comfort or relief in English Turkish dictionary

soothe
{f} yatıştırmak
soothe
sakinleştirmek
soothe
(Tıp) Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı)
soothe
{f} (ağrıyı) hafifletmek, azaltmak; (ağrıyan bir yeri) rahatlatmak
soothe
{f} dindirmek
soothe
{f} teskin etmek
soothe
avutmak
soothe
yumuşatmak
soothe
yatıştır

Ben çocuğu yatıştırmaya çalıştım. - I tried to soothe the child.

Bu ilaç baş ağrınızı yatıştıracaktır. - This medicine will soothe your headache.

soothe
(ağrı) azaltmak
soothe
mülâyimleştirmek
soothe
rahat ettirmek
soothe
{f} teselli etmek
soothe
soothingyatıştırıcı
soothe
soothinglyyatıştırıcı bir şekilde
English - English
soothe
to bring comfort or relief

  Hyphenation

  to bring Com·fort or re·lief

  Turkish pronunciation

  tı brîng kʌmfırt ır rilif

  Pronunciation

  /tə ˈbrəɴɢ ˈkəmfərt ər rēˈlēf/ /tə ˈbrɪŋ ˈkʌmfɜrt ɜr riːˈliːf/

  Word of the day

  jaunty
Favorites