to become bald

listen to the pronunciation of to become bald
English - Turkish

Definition of to become bald in English Turkish dictionary

bald
{s} kel

Tom kelliğini gizlemek için şapkasını çıkarmadı. - Tom kept his hat on to hide his baldness.

Kafamda yuvarlak kel bir nokta var. - I have a round bald spot on my head.

bald
dazla

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
{s} kılsız; tüysüz
bald
dımdızlak
bald
yüzsüz
bald
süssüz
bald
sade
bald
{s} saçsız
bald
{s} kabak
bald
saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
bald
{s} sıkıcı
bald
baldpate kel kimse
bald
{s} yavan
bald
süssüz gizli olmayan
bald
{s} tüysüz
bald
{s} dazlak

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
çorak
bald
{s} dazlak (Argo)
bald
aşikar
English - English
bald
become hairless, lose hair
to become bald

  Hyphenation

  to be·come bald

  Turkish pronunciation

  tı bîkʌm bôld

  Pronunciation

  /tə bəˈkəm ˈbôld/ /tə bɪˈkʌm ˈbɔːld/

  Word of the day

  oleaginous
Favorites