to be specific about an individual instance

listen to the pronunciation of to be specific about an individual instance
to be specific about an individual instance

  Hyphenation

  to be spe·cif·ic a·bout an in·di·vi·du·al in·stance

  Turkish pronunciation

  tı bi spısîfîk ıbaut ın îndıvîcıwıl înstıns

  Pronunciation

  /tə bē spəˈsəfək əˈbout ən ˌəndəˈvəʤəwəl ˈənstəns/ /tə biː spəˈsɪfɪk əˈbaʊt ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl ˈɪnstəns/
Favorites