this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context

listen to the pronunciation of this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context
İngilizce - Türkçe

this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom Mary'ye işi henüz niçin yapmadığını açıklamak için bir fırsat vermek istedi. - Tom wanted to give Mary a chance to explain why she hadn't yet done the work.

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı. - He explained later how he made this decision.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
İngilizce - İngilizce
explain
this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context