the quality of a technology that makes it new and beneficial

listen to the pronunciation of the quality of a technology that makes it new and beneficial
English - Turkish

Definition of the quality of a technology that makes it new and beneficial in English Turkish dictionary

novelty
{i} yenilik

Bir yenilik zamanla yok olur. - A novelty wears off in time.

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

novelty
{i} orijinallik, orijinalite, değişiklik
novelty
orijinallik
novelty
orijinalite
novelty
alışılmamış şey
novelty
yeni çıkmış şey
novelty
ıvır zıvır
novelty
{i} tuhaflık
novelty
{i} acayiplik
novelty
novelties tuhafiye
English - English
novelty
the quality of a technology that makes it new and beneficial

  Hyphenation

  the qua·li·ty of a tech·no·lo·gy that makes it new and ben·e·fi·cial

  Turkish pronunciation

  dhi kwälıti ıv ı teknälıci dhıt meyks ît nyu ınd benıfîşıl

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ə tekˈnäləʤē ᴛʜət ˈmāks ət ˈnyo͞o ənd ˌbenəˈfəsʜəl/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ə tɛkˈnɑːləʤiː ðət ˈmeɪks ɪt ˈnjuː ənd ˌbɛnəˈfɪʃəl/

  Word of the day

  concomitant
Favorites