orijinallik

listen to the pronunciation of orijinallik
Turkish - English
unusualness, differentness, difference
quirk
individuality
originality
raciness
originality; authenticity
authenticity
novelty
invention
orijinal
{i} original

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other. - Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

orijinal
authentic
orijinal
the real thing
orijinal
unusual
orijinal
(Tıp) original product
orijinal
echt
orijinal
master copy
orijinal
genuine

This copy of Windows is not genuine. - Windows'un bu kopyası orijinal değil.

orijinal
novel
orijinal
sterling
orijinal
unaccented
orijinal
the originator
orijinal
archetypal
orijinal
unabridged
orijinal
genunine
orijinal
picturesage
orijinal
{s} inventive
orijinal
unusual, different
orijinal
{i} prototype
orijinal
(an) original
orijinal
original " özgün; unusual; original
Turkish - Turkish
Orijinal olma durumu, özgünlük
orijinal
(mecaz) Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."- F. R. Atay.; "Zihnim boşaldıkça, Türkçenin güzelliklerini, orijinal cilvelerini düşünürüm."- B. Felek
orijinal
Özgün: "Teslim, bu orijinal isimli kadın, dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay
orijinal
(sıfat, isim) Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç)
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Bir nümuneye göre olan
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Değişik
Orijinal
ibdai
orijinal
Özgün
orijinal
Otantik
orijinal
Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."- F. R. Atay
orijinal
Özgün: "Teslim, bu orijinal isimli kadın, dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay
orijinal
Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç)
orijinal
Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan
orijinallik
Favorites