the arguments, despite their persuasiveness, conceal a fallacy

listen to the pronunciation of the arguments, despite their persuasiveness, conceal a fallacy
English - Turkish

Definition of the arguments, despite their persuasiveness, conceal a fallacy in English Turkish dictionary

either
her iki

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

Hakem her iki tarafı da desteklememelidir. - A referee should not favor either side.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

Çocuklardan hiçbirini görmedim. - I didn't see either boy.

either
da
either
de değil

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar. - If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

either
herhangi biri

Elmaların herhangi birini al. - Take either of the apples.

Bardaklardan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the glasses.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
English - English
-either
either
the arguments, despite their persuasiveness, conceal a fallacy
Favorites