that cannot be precisely defined or put into words

listen to the pronunciation of that cannot be precisely defined or put into words
English - English
indefinable
that cannot be precisely defined or put into words

  Hyphenation

  that can·not be pre·cise·ly de·fined or put in·to words

  Turkish pronunciation

  dhıt kınät bi prisaysli dîfaynd ır pût întı wırdz

  Pronunciation

  /ᴛʜət kəˈnät bē prēˈsīslē dəˈfīnd ər ˈpo͝ot əntə ˈwərdz/ /ðət kəˈnɑːt biː priːˈsaɪsliː dɪˈfaɪnd ɜr ˈpʊt ɪntə ˈwɜrdz/

  Word of the day

  pod
Favorites