that cannot be precisely defined or put into words

listen to the pronunciation of that cannot be precisely defined or put into words
İngilizce - İngilizce
indefinable
that cannot be precisely defined or put into words

  Heceleme

  that can·not be pre·cise·ly de·fined or put in·to words

  Türkçe nasıl söylenir

  dhıt kınät bi prisaysli dîfaynd ır pût întı wırdz

  Telaffuz

  /ᴛʜət kəˈnät bē prēˈsīslē dəˈfīnd ər ˈpo͝ot əntə ˈwərdz/ /ðət kəˈnɑːt biː priːˈsaɪsliː dɪˈfaɪnd ɜr ˈpʊt ɪntə ˈwɜrdz/