the beginning of a story; where characters and setting are usually introduced

listen to the pronunciation of the beginning of a story; where characters and setting are usually introduced
English - Turkish

Definition of the beginning of a story; where characters and setting are usually introduced in English Turkish dictionary

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

English - English
exposition
the beginning of a story; where characters and setting are usually introduced

    Hyphenation

    the be·gin·ning of a story; where characters and set·ting are u·su·al·ly in·tro·duced

    Pronunciation

    Word of the day

    schlep
Favorites