tazmin

listen to the pronunciation of tazmin
Turkish - Turkish
Zararı ödeme
Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması
TAZMİN
(Osmanlı Dönemi) Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek
TAZMİN
(Osmanlı Dönemi) Kefil olmak
TAZMİN
(Osmanlı Dönemi) Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı
TAZMİN
(Osmanlı Dönemi) Zararı ödetmek
TAZMİN
(Hukuk) Ödeme
TAZMİN
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi bir şeye dâhil etmek
tazmin etmek
Zararı ödemek
tazmin
Favorites