tarif etme

listen to the pronunciation of tarif etme
Turkish - English
(Ticaret) definition
for directions
(Ticaret) description
depiction
portrayal
portray
tarif etmek
describe

Some feelings are difficult to describe. - Bazı duyguları tarif etmek zordur.

tarif etmek
{f} represent
tarif etmek
{f} define
tarif et
describe

Tom described the problem in detail. - Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti.

Tom described how he was able to escape from the locked room. - Tom onun kilitli bir odadan nasıl kaçabildiğini tarif etti.

tarif etmek
delineate
tarif et
delineate
tarif et
depict
tarif et
{f} depicted
tarif etmek
to descripe, to define
tarif etmek
be descriptive of
tarif etmek
1. to describe. 2. to define
tarif etmek
to define, to describe
tarif etmek
portray
Turkish - Turkish

Definition of tarif etme in Turkish Turkish dictionary

Tarif etmek
(Osmanlı Dönemi) TAHDİD
tarif etmek
Tanımlamak
tarif etme
Favorites