kalça

listen to the pronunciation of kalça
Turkish - English
hip

Mary put her hands on her hips. - Mary ellerini kalçalarına koydu.

Tom slipped on ice and broke his hip last winter. - Geçen kış Tom buzda kaydı ve kalçasını kırdı.

buttocks
huckle
hip, haunch
thigh

Dan found a bruise on his son's thigh. - Dan oğlunun kalçasının üzerinde bir çürük buldu.

haunch
nates
crotch
hıp
the buttocks
femurs
coxa
buttock
kalça eklemi
hip

My grandmother fell and broke her hip. - Büyükannem düştü ve kalça eklemini kırdı.

kalça protezi
(Tıp, İlaç) Femur prosthetics
kalça çıkığı
(Tıp, İlaç) Hip dysplasia
kalça eklemi
hip joint
kalça genişliği
beam
kalça hareketi
(güreş) buttock
kalça ile ilgili
sciatic
kalça kemikleri
femora
kalça kemiği
femur
kalça kemiği
ilium
kalça kemiği
thighbone
kalça kemiği
anat . hipbone, innominate bone, haunch bone, hucklebone
kalça kemiği
huckle bone
kalça kemiği
hipbone, haunch bone
kalça kemiği
hipbone
kalça kemiğine ait
femoral
Turkish - Turkish
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü: "Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı."- Ö. Seyfettin
Vücudun karınla uyluk arasındaki çıkıntı oluşturmuş vücudun arka bölümü
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
(Atasözü) paket
çon
kaide
kalça çıkığı
Doğuştan kalça çıkığı, çocuklarda sık görülen, erken anlaşılıp tedavi edilmediğinde kalıcı sakatlıklara yol açabilen bir sağlık sorunudur. Doğuştan kalça çıkığı (DKc); gelişimsel kalça yetersizliği, gelişimsel kalça çıkığı, doğumsal kalça çıkığı gibi farklı adlandırmalarla da anılmaktadır
kalça kemiği
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
kalça

  Hyphenation

  kal·ça

  Pronunciation

  Etymology

  [ "kä-l&-&-'zä ] (noun.) 1882. Hindi kAlA-AzAr black disease, from Hindi kAlA black + Persian AzAr disease.

  Word of the day

  parsimonious
Favorites