something of value given by one person to another to bind a contract

listen to the pronunciation of something of value given by one person to another to bind a contract
English - Turkish

Definition of something of value given by one person to another to bind a contract in English Turkish dictionary

earnest
{s} ağırbaşlı
earnest
{s} ciddi

Japonya'da yedi yılı boyunca, ciddi olarak Japonca çalıştı. - During his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest.

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He started to study in earnest.

earnest
{s} samimi

En samimi talebime rağmen, benimle konuşmayı reddettiler. - They refused to talk to me in spite of my earnest request.

O çok samimi bir kişi. - He is a very earnest person.

earnest
kaparo
earnest
pey akçesi
earnest
samimiyetle
earnest
azimli
earnest
kararlı
earnest
ciddiyet

Ciddiyetle yüzüğünü aradı. - She looked for her ring earnestly.

earnest
{s} gerçek
earnest
{s} hevesli
earnest
{s} çalışkan

O çalışkan bir öğrenci. - She is an earnest student.

earnest
{s} içten
earnest
işaret/avans/ciddiyet
English - English
earnest
something of value given by one person to another to bind a contract

  Hyphenation

  some·thing of val·ue giv·en by one per·son to an·oth·er to bind a con·tract

  Turkish pronunciation

  sʌmthîng ıv välyu gîvın bay hwʌn pırsın tı ınʌdhır tı baynd ı kınträkt

  Pronunciation

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ əv ˈvalyo͞o ˈgəvən ˈbī ˈhwən ˈpərsən tə əˈnəᴛʜər tə ˈbīnd ə kənˈtrakt/ /ˈsʌmθɪŋ əv ˈvæljuː ˈɡɪvən ˈbaɪ ˈhwʌn ˈpɜrsən tə əˈnʌðɜr tə ˈbaɪnd ə kənˈtrækt/

  Word of the day

  fussbudget
Favorites