external architecture specification

listen to the pronunciation of external architecture specification
English - Turkish
dış mimari özellikleri
English - English
eas
external architecture specification

  Hyphenation

  ex·ter·nal ar·chi·tec·ture spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  îkstırnıl ärkıtekçır spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /əkˈstərnəl ˈärkəˌtekʧər ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ɪkˈstɜrnəl ˈɑːrkəˌtɛkʧɜr ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  oblivious
Favorites