sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

listen to the pronunciation of sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions
English - Turkish

Definition of sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions in English Turkish dictionary

mana
antro
mana
{i} doğaüstü güç
mana
insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet
mana
(isim) doğaüstü güç
English - English
mana
sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

  Hyphenation

  sa·cred im·per·son·al force in Mel·a·ne·sian and Po·ly·ne·sian religions

  Turkish pronunciation

  seykrıd împırsınıl fôrs în melınijın ınd pälînijın rilîcınz

  Pronunciation

  /ˈsākrəd əmˈpərsənəl ˈfôrs ən ˌmeləˈnēᴢʜən ənd ˌpäləˈnēᴢʜən rēˈləʤənz/ /ˈseɪkrəd ɪmˈpɜrsənəl ˈfɔːrs ɪn ˌmɛləˈniːʒən ənd ˌpɑːlɪˈniːʒən riːˈlɪʤənz/

  Word of the day

  casanova
Favorites