sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

listen to the pronunciation of sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions
Englisch - Türkisch

Definition von sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions im Englisch Türkisch wörterbuch

mana
antro
mana
{i} doğaüstü güç
mana
insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet
mana
(isim) doğaüstü güç
Englisch - Englisch
mana
sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

  Silbentrennung

  sa·cred im·per·son·al force in Mel·a·ne·sian and Po·ly·ne·sian religions

  Türkische aussprache

  seykrıd împırsınıl fôrs în melınijın ınd pälînijın rilîcınz

  Aussprache

  /ˈsākrəd əmˈpərsənəl ˈfôrs ən ˌmeləˈnēᴢʜən ənd ˌpäləˈnēᴢʜən rēˈləʤənz/ /ˈseɪkrəd ɪmˈpɜrsənəl ˈfɔːrs ɪn ˌmɛləˈniːʒən ənd ˌpɑːlɪˈniːʒən riːˈlɪʤənz/
Favoriten