roughly, approximately

listen to the pronunciation of roughly, approximately
English - Turkish
üç aşağı beş yukarı
or so
civarında

Neden altı civarında uğramıyorsun? - Why don't you come over around six or so?

Ne kadar sıkı çalışırsan çalış, bir sene veya civarında İngilizcede uzmanlaşamazsın. - However hard you may study, you can't master English in a year or so.

or so
yaklaşık

Sen onu yaklaşık bin yene alabilirsin. - You can buy it for a thousand yen or so.

Yaklaşık yirmi dakika içinde döneceğim. - I'll be back in twenty minutes or so.

or so
veya şöyle
or so
falan

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

or so
kadar, civarında, yaklaşık: It's twenty miles or so from here. Buradan yirmi mil kadar uzakta
or so
öyle bir şey
or so
filan
English - English
or so

It was about half full or so.

roughly, approximately
Favorites