resimle

listen to the pronunciation of resimle
Turkish - English
{f} limning
limn
pictorially
resim
picture

The picture on the wall was painted by Picasso. - Duvardaki resim, Picasso tarafından yapıldı.

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

resim
painting

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

The painting is all but finished. - Resim neredeyse bitti.

resimle göstermek
illustrate
resimle gösterilen
illustrated
resimle gösterme
illustrating
resimle gösterme
(Ticaret) illustration
resimle gösteren
exhibiter
resimle gösteren
exhibitant
resimle ilgili
pictorial
resim
image

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.

What's your favorite image editing software? - En sevdiğiniz resim düzenleme yazılımı hangisi?

resim
picture; photograph, photo" " fotoğraf; illustration; drawing; due, tax, toll
resimlemek
{f} illustrate
resim
drawing

Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old. - 91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti.

The children were all drawing pictures of animals. - Çocukların hepsi hayvanların resimlerini çiziyorlardı.

resim
tableaux
resim
delineate
resim
(Bilgisayar) pict

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

resim
pix
resim
audio-visual
resim
frame

I bought a leather frame for the picture. - Ben resim için bir deri çerçeve satın aldım.

Do you like this painting? Yes, but I think the frame is more expensive than the picture. Where did you buy it? - Bu tabloyu seviyor musun? Evet, ama çerçeve resimden daha pahalı sanırım. Onu nereden satın aldın?

resim
(Bilgisayar) art

The artist always painted alone. - Sanatçı her zaman yalnız resim yapmıştır.

I can't draw, but my sister is a great artist. - Ben resim yapamam ama kız kardeşim büyük bir sanatçıdır.

resim
representation
resim
eikon
resimlemek
limn
resim
photo

Can I comment on one of your photos? - Resimlerinden birine yorum yapabilir miyim?

Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time. - Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır.

resim
illustration

The book's illustrations are very good. - Kitabın resimleri çok iyi.

resim
tablature
resim
shot
resim
pattern

I can see some intricate patterns in the picture. - Ben resimde bazı karmaşık desenler görebiliyorum.

resim
valentine
resimle göster
{f} illustrated
resim
pic

Everyone is smiling in the picture. - Resimde herkes gülümsüyor.

The picture on the wall was painted by Picasso. - Duvardaki resim, Picasso tarafından yapıldı.

resim
pıcture

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

Everyone is smiling in the picture. - Resimde herkes gülümsüyor.

resim
pictorial

A metaphor is a pictorial expression. - Bir metafor resimsel bir ifadedir.

daha fazla resimle açıklamak
grangerize
resim
figure
resim
likeness
resim
art of drawing or painting pictures; painting; drawing
resim
effigy
resim
picture; drawing; illustration; painting; fresco; mosaic; print; photograph
resim
fee

Just looking at a picture of food makes me feel nauseous. - Sadece yiyecek resimlerine bakmak bana mide bulantısı hissettiriyor.

resim
(a) ceremony
resim
(Hukuk) charge
resim
tax
resim
tax, duty, impost
resim
dues
resim
tableau
resim
diptych
resim
{i} piece

I never want to see his face again, so I tore all of his pictures into pieces and burned them. - Onun yüzünü asla tekrar görmek istemiyorum bu yüzden onun bütün resimlerini yırttım ve onları yaktım.

resim
model
resim
portraiture
resimlemek
to illustrate (a book)
Turkish - Turkish

Definition of resimle in Turkish Turkish dictionary

resim
Fotoğraf

O fotoğraflar tahrif edilmiş. - O resimlerle oynanmış.

RESİM
(Osmanlı Dönemi) Bir çeşit deve yürüy
RESİM
(Hukuk) Yapılan hizmet karşılığı yalnız ilgili kişiden alınan vergi
resim
Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: "Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider."- Y. K. Karaosmanoğlu
resim
üzerinde yapılan biçimleri: "Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı."- T. Buğra
resim
Fotoğraf: "Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı."- A. Gündüz
resim
Tören
resim
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb
resim
Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: "Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı."- O. S. Orhon
Resim
tasvir
Resim
(Osmanlı Dönemi) NAKŞ
Resimlemek
resimlendirmek
resim
Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
resim
Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
resim
Bir hizmetten ya da haktan yararlanmanın karşılığı olarak alınan bedel
resim
Kimi eşyadan ve işlerden alınan vergi
resim
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
resimlemek
Herhangi bir konuyu resimlerle anlatmak
resimlemek
Bir yazının konusu ile ilgili resimleri o yazının uygun yerine koymak
resimle
Favorites