put a stop to

listen to the pronunciation of put a stop to
English - Turkish
son vermek
durdurmak
kesmek
bitirmek
-e son vermek, -i kesmek
nokta koymak
-e son vermek
stop
tevakkuf etmek
stop
eğlenmek
stop
mani olmak
stop
tapa

Bu tapa şişeye uymaz. - This stopper does not fit the bottle.

stop
ara

Arabayı durdurmaya ve biraz dinlenmeye ne dersin? - How about stopping the car and taking a rest?

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

stop
(Bilgisayar) durdurur

Lütfen onu yapmayı durdurur musun? - Would you please stop doing that?

Bana öyle bakmayı durdurur musun? - Would you stop looking at me like that?

stop
konaklamak
stop
önlemek
stop
bitmek
stop
durdurmak

John bu günlerde çok içiyor. Biz onu artık içmemesi için durdurmak zorundayız. - John drinks too much these days. We have to stop him from drinking any more.

Hıçkırığı durdurmak için ne yapmalıyım? - What should I do to stop hiccoughs?

stop
tıkamak
stop
durdurma

Jane çikolataya olan tutkusunu durdurmalıdır. - Jane must stop giving way to her desire for chocolate.

O ona o ilacı almayı durdurmasını tavsiye etti fakat o ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. - She advised him to stop taking that medicine, but he felt he needed to.

stop
durma

Benimle konuştuğun sürece, iyi, fakat sen durur durmaz, ben acıkırım. - As long as you're talking to me, it's fine, but as soon as you stop, I get hungry.

Durmak istesemde duramadım. - Even if I had wished to stop, I couldn't.

stop
{f} savmak
stop
{i} duraksama
stop
{i} stop etme
stop
{f} kesilmek
stop
{i} istasyon

Bir sonraki benzin istasyonunda duralım. - Let's stop at the next gas station.

Bu tren her istasyonda durur. - This train stops at every station.

stop
{i} mola; duraklama
stop
{i} duraklama
English - English
To terminate or abolish something
stop
put a stop to
Favorites