provided with something intended to increase its beauty or distinction

listen to the pronunciation of provided with something intended to increase its beauty or distinction
English - Turkish

Definition of provided with something intended to increase its beauty or distinction in English Turkish dictionary

adorned
süsle

Onlar odayı çiçeklerle süslemişler. - They adorned the room with flowers.

adorned
süsledi
decorated
dekore et

Tom'un odasını dekore etme tarzını sevmiyorum. - I don't like the way Tom decorated his room.

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

adorned
(Mimarlık) bezemeli bezenmiş
decorated
{s} dekore edilmiş

Giriş, japon resimleriyle dekore edilmiş. - The hall was decorated with Japanese paintings.

Pencereler fenerlerle dekore edilmiştir. - The windows are decorated with lanterns.

decorated
{s} süslenmiş

Mars'taki tapınaklar, nilüfer çiçekleri ile süslenmiştir. - The temples on Mars are decorated with lotus flowers.

Tom süslenmiş bir savaş kahramanı. - Tom is a decorated war hero.

English - English
adorned
decorated
provided with something intended to increase its beauty or distinction

  Hyphenation

  pro·vi·ded with some·thing in·tend·ed to in·crease its beau·ty or dis·tinc·tion

  Turkish pronunciation

  prıvaydıd wîdh sʌmthîng întendıd tı înkris îts byuti ır dîstîngkşın

  Pronunciation

  /prəˈvīdəd wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ ənˈtendəd tə ənˈkrēs əts ˈbyo͞otē ər dəˈstəɴɢksʜən/ /prəˈvaɪdəd wɪð ˈsʌmθɪŋ ɪnˈtɛndəd tə ɪnˈkriːs ɪts ˈbjuːtiː ɜr dɪˈstɪŋkʃən/

  Word of the day

  duopoly
Favorites