provided with something intended to increase its beauty or distinction

listen to the pronunciation of provided with something intended to increase its beauty or distinction
İngilizce - Türkçe

provided with something intended to increase its beauty or distinction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adorned
süsle

Onlar odayı çiçeklerle süslemişler. - They adorned the room with flowers.

adorned
süsledi
decorated
dekore et

Tom sevdiği film posterleri ile duvarını dekore etti. - Tom decorated his wall with posters of his favorite movies.

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

adorned
(Mimarlık) bezemeli bezenmiş
decorated
{s} dekore edilmiş

Pencereler fenerlerle dekore edilmiştir. - The windows are decorated with lanterns.

Giriş, japon resimleriyle dekore edilmiş. - The hall was decorated with Japanese paintings.

decorated
{s} süslenmiş

Mars'taki tapınaklar, nilüfer çiçekleri ile süslenmiştir. - The temples on Mars are decorated with lotus flowers.

Sokak bayraklarla süslenmiş. - The street is decorated with banners.

İngilizce - İngilizce
adorned
decorated
provided with something intended to increase its beauty or distinction

  Heceleme

  pro·vi·ded with some·thing in·tend·ed to in·crease its beau·ty or dis·tinc·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prıvaydıd wîdh sʌmthîng întendıd tı înkris îts byuti ır dîstîngkşın

  Telaffuz

  /prəˈvīdəd wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ ənˈtendəd tə ənˈkrēs əts ˈbyo͞otē ər dəˈstəɴɢksʜən/ /prəˈvaɪdəd wɪð ˈsʌmθɪŋ ɪnˈtɛndəd tə ɪnˈkriːs ɪts ˈbjuːtiː ɜr dɪˈstɪŋkʃən/

  Günün kelimesi

  internuncio